Diabetes voet

Mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) hebben vaak minder gevoel in de voeten, of juist last van tintelingen en koude voeten. Door deze gevoelsstoornissen ontbreekt het waarschuwingssignaal voor pijn. Daardoor kunnen er ongemerkt drukplekken en/of wondjes ontstaan.

Diabetes gaat ook vaak gepaard met vaatlijden, de bloedsomloop in benen en voeten verminderd, waardoor wonden moeilijk en langzaam genezen.

Ook wanneer u geen klachten heeft, is voorkomen van voetproblemen een van de belangrijkste taken van de medische pedicure. Naast de behandeling geven we ook adviezen over de verzorging van uw voeten en adviseren we betreft uw schoenkeuze.

De voeten van een diabetes patiënten hebben extra zorg nodig. Regelmatige behandeling en controle door een medisch pedicure kan problemen voorkomen.

Diabetische voet Personen met dm kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen. De hoogte van deze vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Simm’s classificatie welke door de huisarts/internist is vastgesteld. Naast de Simm’s classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. de vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel: 

  • Simm’s 0 -> geen zorgprofiel
  • Simm’s 1 -> zorgprofiel 1
  • Simm’s 2 -> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3
  • Simm’s 3 -> zorgprofiel 4

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering. De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg. Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medische noodzakelijke voetzorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar.

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft een zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medische noodzakelijke zorg via de ketenzorg. het aantal behandelingen op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.

Aanvullende verzekering
De zorgprofielen 0, 1 en 2  komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. Kijk uw polisvoorwaarden hiervoor na. Dit geldt ook voor de reumatische aandoeningen en overige risicovoeten.

Facturatie
Via de podotherapeut, de medisch noodzakelijke zorg, wordt rechtstreeks gedeclareerd. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen en zijn niet declareerbaar.